Ubetinget frakendelse

Kørekort i Grenå

 

 

Næste holdstart

BIL

6. Marts Kl 16

 

MC

25. Februar Kl 19

Ubetinget frakendelse

Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 126, hvornår ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

 

En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

 

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Skyldes frakendelsen spirituskørsel og/eller overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 og 2, fastsættes frakendelsestiden altid til minimum tre år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt.

 

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb.

 

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. Det fremgår af færdselslovens § 60 c, stk. 3, hvornår det er tilfældet.

 

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

 

Du kan tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, træder ANT-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

 

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte den ubetingede frakendelse af førerretten.

 

Samtidig skal køreprøven være bestået inden for det sidste år

før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år

før ansøgningen om generhvervelse af førerretten.

Beståelse af køreprøve fritager ikke fra evt. gennemførelse af ANT-kursus.

Kontakt os

Ringvejen 5

8500 Grenå

Tlf: 30 13 99 37

CVR: 39 14 73 94

AllDrive er medlem af DKU

 

DKU er den ældste og absolute største brancheorganisation inden for kørelærerområdet. DKU er stærkt forankret både nationalt og lokalt. DKU er repræsenteret i alle relevante fora inden for branchen og har derfor stor mulighed for at holde sine medlemmer fagligt opdateret, således

at de kan yde en

god og seriøs

køreuddannelse

til dig.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.