Betinget frakendelse

Kørekort i Grenå

 

 

Næste holdstart

BIL

6. Marts Kl 16

 

MC

25. Februar Kl 19

Betinget frakendelse

Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens

§ 125, hvornår betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

 

Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Den kontrollerende køreprøve skal afholdes senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

 

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

 

Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

 

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier

eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring,

kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve.

Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse,

som medførte frakendelsen, og at køreprøven,

der aflægges består af både teoriprøve og praktisk prøve.

Kontakt os

Ringvejen 5

8500 Grenå

Tlf: 30 13 99 37

CVR: 39 14 73 94

AllDrive er medlem af DKU

 

DKU er den ældste og absolute største brancheorganisation inden for kørelærerområdet. DKU er stærkt forankret både nationalt og lokalt. DKU er repræsenteret i alle relevante fora inden for branchen og har derfor stor mulighed for at holde sine medlemmer fagligt opdateret, således

at de kan yde en

god og seriøs

køreuddannelse

til dig.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.